Giám Đốc Tài Chính | Tạp Chí Giám Đốc Tài Chính

Switch to desktop Register Login

Giám Đốc Tài Chính | Đào tạo Giám Đốc Tài Chính | CFO

hoach dinh ngan sach von dau tu phan 2Các nguyên tắc nền tảng của quyết định đầu tư:

Một quyết định đầu tư phải dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản:

Nguyên tắc thứ nhất và cũng là nguyên tắc quan trọng nhất là: tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.

Read more...

hoach dinh ngan sach von dau tuNhư chúng ta biết một trong những cách tốt nhất để tạo ra một tài sản đó là đầu tư. Có thể nói khái niệm đầu tư không hề xa lạ (đầu tư là sự hi sinh giá trị chắc chắn ở hiện tại để đổi lấy một giá trị không chắc chắn, nhưng cao hơn, trong tương lai).

Read more...