Báo cáo kế toán quản trị là những báo cáo phục vụ cho một nhóm nhà quản lý của doanh nghiệp, nó là cơ sở quan trọng cho việc ra quyết định trong hoạt động hàng ngày cũng như xây dựng chiến lược hoạt động.

Báo cáo kế toán quản trị khá đa dạng về mẫu biểu, phạm vi trình bày. Tuy nhiên, tất cả các báo cáo cũng chỉ để trả lời câu hỏi: “Chúng ta có đạt được mục tiêu của mình một cách đầy đủ và kịp thời không?” – Do vậy, các chuyên gia của VinaCFO luôn hỗ trợ khách hàng không chỉ trong việc đo lường mà xác định đúng các mục tiêu kiểm soát và gắn với chiến lược của doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện

Các chuyên gia tài chính nhiều năm kinh nghiệm ở các doanh nghiệp có doanh số hơn 10.000 tỷ của VinaCFO giúp bạn thu thập và cung cấp thông tin thích hợp và nhanh chóng cho các nhà quản lý để họ thực hiện việc điều hành, kiểm soát hoạt động của tổ chức và ra quyết định

Dịch vụ tư vấn của VinaCFO mang lại cho quý doanh nghiệp:

  1. Xác định các mục tiêu kiểm soát gắn với chiến lược của doanh nghiệp
  2. Xây dựng bộ báo cáo kế toán quản trị tập trung vào kiểm soát/ đo lường tăng trưởng
  3. Xây dựng hệ thống báo cáo ngân sách hoạt động bao gồm ngân sách cuốn chiếu và ngân sách cập nhật.
  4. Phân tích chi phí sản xuất và chi phí hoạt động
  5. Xây dựng hệ thống báo cáo xu hướng
  6. Xây dựng hệ thống báo cáo đo lường và tần suất lập – gởi báo cáo.
  7. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán cho mục đích ra quyết định: Make or buy; Keep or drop; Accept or not to accept
  8. Đưa báo cáo đo lường & xu hướng vào các báo cáo dạng Dashboard nâng cao hiệu quả trình bày.

Một số Video tham khảo

Để quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách thức và kinh nghiệm tổ chức bộ phận kế toán. Vui lòng tham khảo các chương trình chia sẻ về chủ đề này do VinaCFO thực hiện.

01. Báo cáo kế toán quản trị bắt đầu từ đâu

02. Cách thông tin kế toán quản trị tạo ra giá trị

03. Báo cáo kế toán quản trị : số liệu hay thông tin ra quyết định

04. Tại sao bộ máy kế toán quản trị hoạt động không hiệu quả

05. Bảy lợi ích cực hay mà một ``KPI Dashboard`` mang lại

VinaCFO hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị theo quy trình PDCA. Bốn nhóm báo cáo chính được triển khai dựa trên các mục tiêu gắn với chiến lược của doanh nghiệp bao gồm: Báo cáo ngân sách, báo cáo xu hướng, báo cáo chi phí, báo cáo đo lường.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM

408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM – Hotline: 0988.871.756 (Ms. Ngọc Anh)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!