Bộ phận tài chính – kế toán cần phải được tổ chức để đảm bảo cung cấp thông tin, kiểm soát và phù hợp với chiến lược kinh doanh, đồng thời cung cấp phân tích và hiểu biết sâu sắc về tài chính để hỗ trợ cho việc ra quyết định của công ty, cũng như đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định như đã đưa ra.

Đội ngũ chuyên của VinaCFO sẽ hỗ trợ các giám đốc tài chính, kế toán trưởng trong công tác tổ chức, tái cấu trúc và hoàn thiện bộ máy kế toán, cân bằng giữa ba mục tiêu: Ghi nhận – kiểm soát – báo cáo

Trình tự thực hiện

Đánh giá hệ thống kế toán hiện tại dưới ba góc nhìn: “Ghi nhận thông tin”; “Hệ thống kiểm soát” và “Hiệu quả của hệ thống báo cáo”. Từ đó đưa ra các đề xuất về sự thay đổi giúp gia tăng hiệu quả của bộ phận.

Tách biệt hay gộp chung ba nhiệm vụ này hoàn toàn khác biệt ở các doanh nghiệp và đặc biệt ở các giai đoạn khác nhau (khởi sự, tăng trưởng, bão hòa, suy giảm). Tuy nhiên, có một mục tiêu chung cho các doanh nghiệp đó là phải đảm bảo 3 chức năng: Thông tin tài chính đáng tin cậy, tuân thủ pháp luật và hữu hiệu/hiệu quả.

Việc tư vấn tổ chức bộ máy kế toán sẽ được thực hiện qua 5 bước

 1. Đánh giá hệ thống hiện tại qua hệ thống số liệu
 2. Phỏng vấn bộ phận kế toán và đánh giá chất lượng nhân sự, cơ cấu tổ chức
 3. Làm việc với ban giám đốc để hiểu rõ hướng đi, mục tiêu của tổ chức ở tầm nhìn 3-5 năm.
 4. Báo cáo về mục tiêu, KPI phòng kế toán và đề xuất những thay đổi
 5. Hỗ trợ triển khai và tư vấn giám sát quá trình thực hiện.

Hồ sơ yêu cầu

Thời gian để thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng, phỏng vấn các thành viên bộ phận kế toán là 30 ngày làm việc.

Một số giấy tờ sẽ được yêu cầu cung cấp để khảo sát bên cạnh việc phỏng vấn gồm

 1. Sơ đồ tổ chức chi tiết của công ty
 2. Đặc trưng cơ bản của cơ cấu tổ chức hiện tại là gì?
 3. Mối liên kế chính giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác là gì? Thể hiện ở những yếu tố nào?
 4. Có cơ chế phần quyền, phân nhiệm giữa công ty & các phòng ban / đơn vị trực thuộc hay không? Ở mức độ thế nào?
 5. Công ty có bộ phận kiểm soát nội bộ hay không? Nếu có, thì mối quan hệ giữa bộ phận này trong tổng thể chung như thế nào?
 6. Nêu điển hình các loại nghiệp vụ quan trọng đối với Báo cáo tài chính.
 7. Các chính sách kế toán áp dụng trong 3 năm qua có nhất quán không?
 8. Nếu có thay đổi, liệt kê các thay đổi quan trọng và lý do thay đổi.
 9. Các chính sách kế toán đặc biệt áp dụng 3 năm qua (nếu có).
 10. Các vấn đề về chuyển giá có được doanh nghiệp thống kê, phân tích và đề ra chính sách áp dụng thống nhất không?
 11. Có sự mô tả rõ ràng về nội dung hạch toán trong mỗi tài khoản sổ cái không?
 12. Cung cấp báo cáo kế toán quản trị 3 năm gần nhất.
 13. Cung cấp báo cáo tài chính trong 3 năm gần nhất.

Một số Video tham khảo

Để quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách thức và kinh nghiệm tổ chức bộ phận kế toán. Vui lòng tham khảo các chương trình chia sẻ về chủ đề này do VinaCFO thực hiện.

01. Năm tiêu chí giúp nâng cao hiệu quả của bộ phận kế toán

02. Tổ chức bộ máy kế toán nên bắt đầu từ đâu?

03. Kỹ thuật xây dựng KPI cho phòng kế toán

04. Năm cấp độ của nghề kế toán trưởng chuyên nghiệp

05. Mười sai lầm thường gặp của một kế toán trưởng

Tổ chức công tác kế toán là một hoạt động đóng vai trò quyết định đến tính hiệu quả, chất lượng làm việc của bộ phận kế toán. Việc hiểu rõ về đặc điểm của bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp sẽ giúp các nhà quản lý thiết lập được một bộ phận kế toán khoa học, tiết kiệm và chặt chẽ.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM

408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM – Hotline: 0988.871.756 (Ms. Ngọc Anh)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!