Giám Đốc Tài Chính | Tạp Chí Giám Đốc Tài Chính

Switch to desktop Register Login

Giám Đốc Tài Chính | Đào tạo Giám Đốc Tài Chính | CFO

Những gì mình sắp kể dưới đây chả giống một câu chuyện, hay nói đúng hơn là chuyện chả có đầu có cuối. Người ta có Nhật ký tiểu thư John, rồi Nhật ký đôi giày đỏ. Mình có 2 đôi giày đỏ, nhưng mình chả phải tiểu thư John (nhưng tên mình cũng có vần Dờ, he he).

Read more...

Hôm đó là ngày đầu tiên mình làm CFO cho công ty đa quốc gia này, nghĩ lại việc mình làm thấy buồn cười mà vẫn hơi run. Vừa chuyển từ công ty khác sang, chính sách của công ty mới mình chưa nắm hết, nên phải mất thời gian ngâm cứu, từ từ cho khoai nó nhừ.

Read more...

Thủ thuật xào nấu BCTC

Việc kế toán sử dụng các kiến thức về các nguyên tắc, chuẩn mực, phương pháp kế toán, để điều chỉnh các con số được trình bày trên BCTC của một doanh nghiệp được gọi là "Kế toán sáng tạo". Tại Việt Nam, hành vi này thường được gọi là “ Quản trị lợi nhuận”. Khi nói đến hành vi này, mọi người thường nghĩ nó mang tính chất tiêu cực, nhưng điều này có thực sự đúng như vậy không?

Read more...

Bản chất kế toán quan trị

Sự ra đời và phát triển của kế toán quản trị là kết quả tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của nhà quản trị doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường luôn biến động, nhiều cạnh tranh và rủi ro. Mặc dù ra đời sau kế toán tài chính nhưng kế toán quản trị ngày càng chứng tỏ sự cần thiết và vai trò đặc biệt quan trọng của nó đối với công tác quản trị, điều hành các doanh nghiệp. Bài viết nhằm làm rõ hơn bản chất, mục đích, đối tượng và nhiệm vụ của kế toán quản trị.

Read more...

Kế toán hợp nhất kinh doanh là việc các đơn vị kế toán mới ghi nhận kịp thời, chính xác, giá phí hợp nhất kinh doanh của các thương vụ hợp nhất. Phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh được nghiên cứu trên quan điểm chuẩn mực kế toán quốc tế về hợp nhất kinh doanh qua các thời kỳ. Các thương vụ hợp nhất kinh doanh có đặc điểm khác nhau, vì vậy dựa trên đặc điểm hợp nhất mà các đơn vị kế toán có thể lựa chọn phương pháp kế toán hợp nhất kinh doanh (gồm phương pháp gộp chung hoặc phương pháp mua).

Read more...

Việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào việc lập và trình bày báo cáo tài chính mang lại không ít lợi ích cho doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, hiện vẫn đang tồn tại một khoảng cách đáng kể giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế khi lập và trình bày báo cáo tài chính. Thực trạng này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng được một đội ngũ nhân viên tai chinh kế toán có năng lực. Đây không phải là một công việc dễ dàng, ngay cả đối với những doanh nghiệp ở các nền kinh tế phát triển.

Read more...

Hàng tồn kho luôn là một trong những mối quan tâm chính của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong thực tế cho thấy, còn rất nhiều lỗi thường gặp đối với hàng tồn kho. Điển hình như lỗi tồn kho có thể dẫn đến số dư hàng tồn kho cuối kỳ kế toán không chính xác, gây ảnh hưởng đến giá vốn hàng bán và lợi nhuận, qua đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến báo cáo tài chính. Vì vậy, cần nhận thức được các loại lỗi có thể xảy ra trong hệ thống tồn kho để có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Read more...

Thực tế tại Việt Nam cho thấy, một trong những nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng tài chính thiếu lành mạnh, dẫn đến mất khả năng thanh toán, phá sản là vai trò của Giám đốc tài chính chưa được coi trọng. Trong khi đó, những doanh nghiệp có sử dụng Giám đốc tài chính thì hiệu quả quản trị tài chính doanh nghiệp thường cao hơn. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần thiết lập vị trí Giám đốc tài chính trong hoạt động của mình, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu các rủi ro tài chính có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Read more...

Thiếu chuyên nghiệp CFO Việt Nam

Vị trí giám đốc tài chính (CFO) bắt đầu xuất hiện cùng với sự phát triển của TTCK với các chức năng như xây dựng chiến lược tài chính liên quan đến cổ phần, nguồn vốn, thuế; quan hệ với ngân hàng (NH), NĐT… Nhưng nhiều năm qua, vai trò của CFO vẫn chưa được nhìn nhận đúng mức.

Read more...

Để thành công trong môi trường kinh doanh mới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần thiết có một Giám đốc tài chính (CFO) có năng lực, có tầm nhìn dài hạn và đa năng. Điều này đòi hỏi phải tư duy lại vai trò của CFO tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa so với hiện nay.

Read more...