Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp giúp nhà quản lý nắm bắt được thông tin về chính sách phát triển tài chính, mức độ an toàn, tính ổn định, hiệu quả, rủi ro tài chính của đơn vị. Từ đó, nhà quản lý có thể điều chỉnh cấu trúc nguồn vốn cho hợp lý hơn. Việc tái cấu trúc tài chính chỉ thực sự hiệu quả khi xác định được chính xác mục tiêu thực hiện cũng như lợi ích đạt được.

Đội ngũ chuyên của VinaCFO sẽ giúp khách hàng xác định chính xác tình hình tài chính công ty; đặt ra các mục tiêu trọng yếu trong giai đoạn thực hiện tái cấu trúc để đạt được những thay đổi bền vững về mặt chiến lược, hoạt động và tài chính.

Trình tự thực hiện

Trên cơ sở phân tích và đánh giá hiện trạng tình hình tài chính doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức công ty, VinaCFO sẽ tiến hành lập kế hoạch và phương án tái cấu trúc doanh nghiệp một cách hợp lý, góp phần giúp cho tình hình tài chính của doanh nghiệp được minh bạch, phù hợp với thông lệ và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, và tối ưu nhất cho mô hình hoạt động của doanh nghiệp.

Việc tái cấu trúc tài chính sẽ được thực hiện qua 5 bước

 1. Đánh giá tình trạng tài chính hiện tại.
 2. Xác lập mục tiêu doanh nghiệp tầm nhìn 2-5 năm.
 3. Lập kế hoạch tài chính và xác định nhu cầu nguồn vốn.
 4. Đưa ra các sự lựa chọn để cân bằng giữa hiệu quả sử dụng vốn và an toàn về mặt tài chính.
 5. Hỗ trợ triển khai và tư vấn giám sát quá trình thực hiện.

Thời gian thực hiện

Thời gian để thu thập số liệu, đánh giá hiện trạng và trao đổi với ban lãnh đạo là 15 ngày làm việc.

Một số giấy tờ sẽ được yêu cầu cung cấp để khảo sát bên cạnh việc phỏng vấn gồm

 1. Mô tả khái quát về hệ thống thông tin tài chính (quy trình báo cáo và truyền đạt thông tin tài chính).
 2. Báo cáo tài chính (Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính) của 3 năm gần nhất.
 3. Nêu điển hình các loại nghiệp vụ quan trọng đối với Báo cáo tài chính.
 4. Các chính sách kế toán áp dụng trong 3 năm qua có nhất quán không?
 5. Cung cấp báo cáo kế toán quản trị 3 năm gần nhất.
 6. Liệt kê một số hoạt động kiểm soát chính của Ban kiểm soát.
 7. Mức độ độc lập của Ban kiểm soát.
 8. Cách thức của Ban Tổng Giám đốc trong việc đối phó với rủi ro về sai sót trọng yếu trên Báo cáo tài chính (bao gồm sai sót khách quan và chủ quan).

Tài liệu tham khảo

Quy trình 5 bước để thực hiện tái cấu trúc tài chính, bao gồm:

 1. Bước 1: Thiết lập báo cáo lợi ích – rủi ro
 2. Bước 2: Thấu hiểu điểm mạnh và điểm yếu
 3. Bước 3: Lựa chọn mô hình tổ chức từ nhiều phương án khác nhau
 4. Bước 4: Xây dựng nội dung chi tiết cho bản thiết kế và lên kế hoạch thực thi
 5. Bước 5: Đưa mô hình tổ chức vào vận hành, học hỏi và sửa chữa sai sót trong giai đoạn thực thi

Tái cấu trúc tài chính có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển của mọi doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình hoạt động của công ty hoặc mở rộng quy mô hoạt động nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh và mạnh của công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM

408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM – Hotline: 0988.871.756 (Ms. Ngọc Anh)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!