Ngân sách được định nghĩa là một bản kế hoạch kinh doanh thể hiện bằng tiền và kế hoạch tài chính chỉ là một phần của kế hoạch ngân sách. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp bỏ qua yếu tố “kế hoạch kinh doanh” nhưng lại quá tập trung vào “khía cạnh tài chính”.

Ngân sách đóng vai trò định hướng tài chính, cho phép doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về thực trạng kinh doanh hiện tại và mục tiêu tương lai 5 hoặc 10 năm doanh nghiệp mong muốn vươn đến.

Trình tự thực hiện

Vì ngân sách là một bản kế hoạch kinh doanh nên ngân sách được gắn với chiến lược của doanh nghiệp hơn là một bản thu chi, doanh số lợi nhuận. Chúng tôi chia quy trình lập ngân sách qua 8 bước và đồng hành củng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất việc lập kế hoạch.

 1. Lập ban ngân sách: trưởng ban ngân sách, chia sẻ về mục tiêu ngân sách, phương pháp và thời gian.
 2. Họp toàn thể ban Ngân sách: phân công trách nhiệm, cách thức tiến hành, khung thời gian và các biểu mẫu chính
 3. Thống nhất mục tiêu của doanh nghiệp năm ngân sách: mở đầu bằng kế hoạch bán hàng, chi phí hoạt động, kế hoạch lợi nhuận…
 4. Thu thập số liệu ngân sách bộ phận: dựa trên chiến lược, mục tiêu đã thống nhất, các bộ phận triển khai các hoạt động tương ứng và ngân sách.
 5. Đánh giá hiện trạng: CFO/bộ phận tài chính kế toán đối chiếu, kiểm tra và tổng hợp số liệu thành kế hoạch ngân sách chung cho toàn công ty. Đến thời điểm này, phần lớn các biểu mẫu trong bộ Kế hoạch ngân sách đã được hoàn thành.
 6. Họp toàn thể ban Ngân sách: Trong cuộc họp này, các giám đốc bộ phận trình bày và bảo vệ kế hoạch của bộ phận mình. Một số kế hoạch bộ phận có thể bị yêu cầu sửa đổi cho phù hợp hơn với thực tế.
 7. Bản ngân sách hoạt động: CFO/bộ phận tài chính kế toán đối chiếu, kiểm tra và tổng hợp số liệu thành bộ kế hoạch ngân sách cuối cùng cho toàn công ty. Hai phương án ngân sách sẽ được đề xuất – phương án cam kết với chủ sở hữu và phương án hành động
 8. Trình bày ngân sách & phê duyệt: Trình bày ngân sách với chủ đầu tư. Nếu không được phê duyệt, sẽ có sự điều chỉnh theo yêu cầu trước khi đưa vào triển khai trong năm sau.

Quá trình tư vấn

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng đánh giá tình hình tài chính hiện tại và kế hoạch kinh doanh trong năm ngân sách. Sự hiểu biết về “ngành” của VinaCFO gia tăng sự phản biện trong kế hoạch kinh doanh và giúp chuyển đổi từ kế hoạch ngân sách thành kế hoạch hành động

 1. Đánh giá hệ thống hiện tại và thành lập ban ngân sách
 2. Tham gia vào quá trình lập ngân sách.
 3. Tham gia vào quá trình trình bày và phê duyệt ngân sách bộ phận
 4. Tập hợp số liệu và lập báo cáo ngân sách

THỜI GIAN & PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC

 1. Khảo sát hệ thống kế toán: 20 ngày làm việc kể từ khi có số liệu khảo sát theo mẫu yêu cầu.
 2. Làm việc với ban lãnh đạo về kế hoạch kinh doanh trong kỳ ngân sách. Lựa chọn phương pháp lập ngân sách phù hợp nhất với doanh nghiệp (Top-Down hay Bottom-Up) – 10 ngày làm việc.
 3. Họp ban ngân sách, phổ biến kế hoạch, lịch thu thập dữ liệu và phương pháp dự báo – 40 ngày làm việc .
 4. Các bộ phận trình bày ngân sách và phê duyệt ngân sách – 5 ngày làm việc.
 5. Cung cấp bộ báo cáo ngân sách hoàn chỉnh – 2 ngày làm việc

Một số Video tham khảo

Để quý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về cách thức và kinh nghiệm tổ chức bộ phận kế toán. Vui lòng tham khảo các chương trình chia sẻ về chủ đề này do VinaCFO thực hiện.

01. Phương pháp lập ngân sách cho chi phí hoạt động

02. Kế hoạch ngân sách có phải là kế hoạch tài chính?

03. Lưu ý khi lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

04. Kỹ thuật lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp

05. Gắn kế hoạch ngân sách với chiến lược của doanh nghiệp

Tổ chức công tác kế toán là một hoạt động đóng vai trò quyết định đến tính hiệu quả, chất lượng làm việc của bộ phận kế toán.

Việc hiểu rõ về đặc điểm của bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp sẽ giúp các nhà quản lý thiết lập được một bộ phận kế toán khoa học, tiết kiệm và chặt chẽ.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIỆT NAM

408 Điện Biên Phủ, Quận 10, Tp.HCM – Hotline: 0988.871.756 (Ms. Ngọc Anh)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!